П с и х о л о г 

(магистър)

Йонка Д. Цанкова

 

Дейност:

 

  • КОНСУЛТАЦИИ

  • ПСИХОТЕРАПИИ

  • ЛОГОТЕРАПИЯ

  • МЕДИТАЦИИ

  • Цветотерапия и

 аромотерапия за душевен комфорт       

  • Преодоляване на тревожност, неврози, паник-атаки

   и депресии /без медикаменти/

  • Безсъние

  • Редуциране на телесното тегло

Йонка Цанкова Психолог

За мен Създаване на себеуважение и поставяне на цели, водещи до положителни поведенчески промени.
Провокиране инициативността на клиента
Изясняване и обективно представяне на проблема, в търсене на промяна, водеща до себеизрастване.
За мен (съвсем кратко)
Местоположение на кабинета
Ще го намерите лесно, като в раздела „Контакт“ чрез бутона „i“ кликнете на „Карта“
Психологическата помощ е диалог между клиент и консултант; тя е клиентоцентрирана.
Още малко
Създаване на себеуважение и поставяне на цели, водещи до положителни поведенчески промени.
Провокиране инициативността на клиента
Изясняване и обективно представяне на проблема, в търсене на промяна, водеща до себеизрастване.
Позицията е отново клиентоцентрирана.
Насочеността на терапията е към изясняване на настоящия проблем „тук и сега”. Консултантът помага за самостоятелния избор на клиента при решаване на ситуацията.
Цел на консултирането
Клиентът – насърчен и поддържан да бъде разбран емпатийно. Търпение, подбиране на въпросите, изслушване. Поддържане от консултанта – безусловно, подпомагащо и положително. Съпреживява личните проблеми, проявява грижовност.
Кабинетът
Специфична и уникална помощ
Тя помага на личността да открие себе си, да се разбере и насочи възможностите си към конкретни цели, да разкрие потенциала си и го активира за изграждане автентичността си. Психологическата помощ – диалог между клиент и консултант – е клиентоцентрирана.
Внимателно изслушване на клиента
без натрапване на компетентност. Изграждане на поддържащи отношения, които ще помогнат за израстването на клиента.
Създаване на себеуважение
поставяне на реалистични цели, които да доведат до положителни поведенчески промени.
Провокиране инициативност в клиента
Изясняване и обективно представяне на проблема, в търсене на промяна, която да доведе до себеизрастване.
Личностни изменения
Настъпват у клиента в процеса на консултирането; еволюират от ригиден статус към динамичност.
Консултантът помага на клиента
изяснявайки проблема, да преоткрие възможностите си. Консултирането е доброволен акт; цели да се изградят топли взаимоотношения и своеобразна интимност между консултант и клиент, насочваща към откритост и доверие. Доверието води до открити и искрени отношения, без игри и позиране.
Първи стадий на консултирането
изследване на проблема чрез изграждане на взаимно доверие. Клиентът е подтикнат да сподели своя проблем.
Позицията е отново клиентоцентрирана.
Насочеността на терапията е към изясняване на настоящия проблем „тук и сега”. Консултантът помага за самостоятелния избор на клиента при решаване на ситуацията.
Цел на консултирането
Клиентът – насърчен и поддържан да бъде разбран емпатийно. Търпение, подбиране на въпросите, изслушване. Поддържане от консултанта – безусловно, подпомагащо и положително. Съпреживява личните проблеми, проявява грижовност.
 

Йонка Цанкова Психолог

ИЗБОРЪТ ПЪРВАТА КРАЧКА Е ПОЛОВИНАТА ПЪТ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Нямате артикули в количката.